top of page

Hvordan oppstår mangel på vitamin D?

Det fettløselige vitaminet har flere viktige funksjoner i kroppen. Vitamin D bidrar blant annet til å opprettholde en normal muskelfunksjon, som er viktig for å kunne være i bevegelse og aktivitet gjennom hele livet. Derfor må vi være nøye med at vi ikke får mangel på vitamin D.

Få 50% på første pakke! Betal kun 246,-*

*Gjelder i en begrenset tilbudsperiode. Prisen gjelder kun første pakke, deretter følger vanlige abonnementssatser. Les våre medlemsbetingelser.

Mer utsatt enn andre

Det er sjeldent at voksne får mangel på vitamin D, men likevel viser undersøkelser, både nordiske og fra andre land, at en stor del av den eldre befolkningen har utilfredsstillende vitamin D-lager. En del av årsaken kan være at de ikke tilbringer nok tid ute i sola, men også at det er mangler i kosten.

Undersøkelser viser at D-vitaminmangler oftere oppstår hos befolkningen med innvandrerbakgrunn. Årsaken kan være kulturelle forskjeller der fiskemåltider ikke er like vanlig for alle. Kostholdet er ofte fattig på vitamin D, og det er ikke alle som er vant med å bruke vitamintilskudd. Mindre eksponering av sollys på grunn av heldekkende bekledning, kan også være en grunn. Det er i tillegg slik at mørkere hud trenger lengre tid på å danne vitamin D fra sollys sammenlignet med lys hud.

Dette er lette tilfeller av mangel på vitaminet, og kalles ofte for vitamin D-svikt. Uttalt vitamin D-mangel skyldes som regel mangelfullt opptak av næringsstoffer i tarmen, eller veldig ensidig kosthold.

I utviklingsland kan mangel på vitaminer og andre næringsstoffer være et resultat av fattigdom, sult og hungersnød. Det er imidlertid ikke ofte man ser mangel på vitamin D i utviklingsland. Grunnen til dette er at de som regel er solrike, og kroppen blir nok eksponert for sol til å produsere solskinnsvitaminet.

Hvordan vet jeg at jeg har mangel på vitamin D?

Symptomene på mangel på vitamin D kan være vage og diffuse, og for noen er de totalt fraværende. De kan minne om andre alminnelige plager, noe som fører til at tilstanden er underdiagnostisert.

Over tid vil mangel på vitamin D vises gjennom muskelplager og tretthet. I alvorlige tilfeller kan det være vanskelig å gjøre vanlige ting som å gå i trapper, eller bare reise seg opp. Disse symptomene forsvinner med D-vitamin-behandling.

Diagnosen for vitamin D-mangel stilles ved å måle nivået i blodet. Viser det seg at man har lave verdier, vil legen ta flere blodprøver for å bekrefte diagnosen. Behandlingen vil være å ta vitamin D i kapselform, eller ved å supplere fiskeolje til kosten.

bottom of page