top of page

Hva er sporstoffer?

Mineraler og sporstoffer er uorganiske grunnstoffer. Om grunnstoffet regnes som et mineral eller sporstoff i ernæringssammenheng avhenger av det daglige behovet. Definisjonen av et sporstoff er at det er grunnstoffer i små mengder, det vil si mindre enn 50 milligram per kilo, i en levende organisme. Sporstoff er nødvendig for normale forløp av livsprosessene til ikke bare mennesker, men også dyr og planter.

Få 50% på første pakke! Betal kun 246,-*

*Gjelder i en begrenset tilbudsperiode. Prisen gjelder kun første pakke, deretter følger vanlige abonnementssatser. Les våre medlemsbetingelser.

Derfor er sporstoffer viktig for kroppen din

For mange er ikke sporstoff noe vi vanligvis hører eller leser så mye om, men det er likevel en sentralt grunnstoff som er viktig for oss mennesker.

Kroppen vår inneholder, og trenger, følgende sporstoffer: kobber, krom, kobolt, jod, sink, fluor, molybden, mangan, selen, vanadium, arsen og jern.

Disse grunnstoffene blir tilført fra jorden enten gjennom vegetabilske næringsmidler, gjennom andre næringsmidler eller ved direkte tilsetting.


Eksempler er jodid til bordsalt og flourid til drikkevann. Kroppen trenger også en rekke stoffer i mindre kvanta, og kalles av den grunn mikro- eller ultrasporstoffer. Nikkel, bor og silisium er eksempler på dette.

Et voksent menneske har behov for en liten mengde slike mineraler hver eneste dag, for å unngå mangelsykdommer.

Hvor stort dagsbehovet er, varierer med hvilket stoff det dreier seg om. Det er også verdt å merke seg at for store mengder kan være giftige og i verste fall gi forgiftning.

Mengden sporstoff i kroppen

Når det finnes mindre enn 50 milligram per kilo i kroppen, sier det seg selv at mengden blir liten. Hadde det vært mulig å samle kroppens totale innhold av sporstoff, ville det ikke utgjort stort mer enn en teskje.

Til tross for at mengden er så liten, bidrar disse stoffene til at flere forskellige prosesser i kroppen skal fungere normalt. Et sunt og variert kosthold er den beste måten å dekke behovet for sporstoffer på.

Dersom man av ulike årsaker ikke har et tilstrekkelig allsidig kosthold, finnes det et stort antall kosttilskudd som kan inntas ved behov. De kommer i både pille- og miksturform. Hos Helsedirektoratet kan du finne informasjon om de anbefalte mengdene ulike næringsstoffer. Det vil også stå på pakningen i form av anbefalt dagsdose eller maksimal dose.

Sporstoffer for planter

Når det gjelder planter kalles, i plantefysiologi og gjødslingslære, slike sporstoffer ofte for mikronæringsstoffer. Ett og samme grunnstoff kan opptre forskjellig hos planter, dyr og mennesker. Det kan være makronæringsstoff hos planter, mens det er et mikronæringsstoff hos dyr og mennesker. Et eksempel på dette er magnesium.

Vil du lese mer om de ulike mineralene?

bottom of page